Vanjski saradnici

Seid Tucović

Predmeti: Hirurgija

 

Senad Međedović
Predmeti: Anatomija i fiziologija čovjeka, Neuropsihijatrija

 

Edina Zagić
Predmeti: Histološka tehnika, Interne bolesti

 

Nedžama Špago
Predmeti: Njega i rehabilitacija, Fizikalna terapija, Kineziterapija

 

Mehmed Ljevo

Predmeti: Urgentna medicina, Laboratorijska hematologija, Medicinska mikrobiologija

 

 Elvedin Habibija: Ginekologija i akušerstvo, Pedijatrija

 

Adnan Palikuća

Predmet:Patologija s patofiziologijom, Interne bolesti i Socijalna medicina

 

Fikret Fajić

Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka

 


 

Majda Hamzić, Senada Čegalj, Aida Tanović, Mirna Velagić i Amela Hajdarović

Predmeti: Praktična nastava, Zdravstvena njega

 

 Amina Fazlić

Predmeti: Njega i rehabilitacija, Fizikalna terapija, Kineziterapija - vježbe

 

Amira Alomerović

Predmeti:Histološka tehnika i Klinička biohemija - vježbe

 

Ajla Omerović

Predmeti: Histološka tehnika i Laboratorijska hematologija - vježbe

 

Merhunisa Hajdarević
Predmet: Histološka tehnika, Klinička biohemija i Laboratorijska hematologija - vježbe

 

 

 

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com