Oglasna tabla

Vanjski saradnici

Seid Tucović

Predmeti: Hirurgija, Zdravstvena njega, Praktična nastava

 

Senad Međedović
Predmeti: Anatomija i fiziologija čovjeka, Neuropsihijatrija

 

Edina Zagić
Predmeti: Histološka tehnika, Socijalna medicina, Infektologija

 

Nedžama Špago
Predmeti: Anatomija i fiziologija čovjeka, Pedijatrija i Kineziterapija

 

Mehmed Ljevo

Predmeti: Urgentna medicina, Ginekologija i akušerstvo

 

Adnan Palikuća

Predmet:Interne bolesti,Patologija s patofiziologijom

 

Fikret Fajić

Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka

 

Alisa Habibija

Predmeti: Farmaceutska hemija s farmakologijom, Farmakologija, Industrijska tehnologija

 

Majda Hamzić, Senada Čegalj, Aida Tanović, Mirna Velagić i Amela Hajdarović

Predmeti: Praktična nastava, Zdravstvena njega

 

Enver Ivanković, Merhunisa Hajdarević
Predmet: Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com