Redovni profesori


Tanja Avdić, Lejla Juklo, Elvira Isaković-Hrle i Jasmin Macić

Predmet: Bosanski jezik i književnost
 
 
Dženita Lizde, Nedžad Dedović i Senada Šahić

Predmet: Engleski jezik

 

Sanja Škutor

Predmet: Latinski jezik

 

Đenita Hadžović i Šejla Isić

Predmet: Njemački jezik

 

Haris Devedžić

Predmet: Turski jezik

 

Amna Sefo
Predmet: Historija

 

Zumreta Marić
Predmet: Historija, Demokratija i ljudska prava

 

Ragib Dizdar
Predmet: Demokratija i ljudska prava


Amer Bahtijar
Predmet: Sociologija, Logika


Mithad Mujan i Refik Islamović

Predmet: Tjelesni i zdravstveni odgoj

Šerif Bojičić i Mirijem Demirović

Predmet: Matematika

 

Aiša Čerkez

Predmet: Fizika

 

Meliha Krhan
Predmet: Informatika

 

Sanela Kreso
Predmeti: Opća hemija, Hemija, Klinička biohemija, Uvod u laboratorijski rad, Biohemija


Madžida Muhibić
Predmeti: Hemija, Analitička hemija, Bromatologija


Ismeta Domazet
Predmet: Analitička hemija, Opća hemija, Klinička biohemija

 

Dženada Mehremić

Predmet: Biologija

 

Jasmina Tanović - Avdić 
Predmet: Mikrobiologija, Biologija


Sabina Dumpor

Predmet: Mikrobiologija s epidemiologijom

 

Nihad Granulo
Predmet:  Vjeronauka


Dženeta Pendić
Predmet: Zdravstvena njega, Higijena i zdravstveni odgoj, Praktična nastava


Almin Kaplan
Predmeti: Higijena i zdravstveni odgoj, OHZNJ, Zdravstvena njega, Praktična nastava


Amela Idrizović
Predmet:  Medicinska psihologija i pedagogija

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com