Oglasna tabla

Učenik generacije

Školska 2019/2020. godina

 

amina colakhodzic

 

 

Nakon objavljenog Konkursa za izbor učenika generacije i ponose škole, 24.4.2020. godine, pristiglih podataka i provjere istih, Komisija za izbor učenika generacije za školsku 2019/20. godinu izvršila je bodovanje i sačinila rang - listu kandidata za učenika generacije Srednje medicinske škole Mostar.

 

Nastavničko vijeće Srednje medicinske škole Mostar, na prijedlog Komisije, proglasilo je Aminu Čolakhodžić učenicom generacije za školsku 2019/2020. godinu. Amina je proglašena najvrijednijom i najaktivnijom učenicom među ovogodišnjim maturantima. Učenica je IV”c” odjeljenja, zanimanje farmaceutski tehničar.

 

Uz odličan uspjeh i primjerno vladanje Amina je bila angažovana u brojnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima tokom protekle četiri godine.

 

Školska 2018/2019. godina

 

 

senad bajat 2019

 

      Nastavničko vijeće Srednje medicinske škole Mostar proglasilo je Senada Bajata učenikom generacije za školsku 2018/2019. godinu. Senad je proglašen najvrijednijim i najaktivnijim učenikom među ovogodišnjim maturantima. 

 

„Kontinuirano, od prvog do četvrtog razreda, imao sam odličan uspjeh (prosječna ocjena 5.00) i primjerno vladanje. Dvije godine sam obnašao funkciju predsjednika razreda, u prvom i drugom razredu, a u naredne dvije godine sam se više agnažirao kroz Vijeće učenika Srednje medicinske škole Mostar; u 3. razredu sam bio zamjenik predsjednika, a u 4. predsjednik Vijeća. Nastojao sam da se zalažem u radu i da uspješno vršim svoje dužnosti, da postižem uspjehe u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, radnim i humanitarnim akcijama, kulturno-umjetničkim i drugim aktivnostima, ali i da svojim drugovima pružim bilo kakvu pomoć, posebno pri učenju. Smatram da sam uspješno rukovodio svojom odjeljenskom zajednicom, ali i Vijećem učenika svoje škole, s obzirom na sprovedene aktivnosti i rezultate koje sam ostvario.

 

Bio sam član i kapiten debatne sekcije sve četiri godine. Tokom članstva u ovoj sekciji ostvario sam mnogobrojne uspjehe te sam nastojao da na svakom takmičenju svoju školu predstavim u što boljem i vedrijem svjetlu. Uz profesoricu, bio sam mentor te sam obučavao nove debatante s kojima sam predstavljao svoju školu na debatnim takmičenjima. U okviru ove sekcije ostvario sam sljedeće uspjehe i rezultate:

 

 • - učešće na Regionalnom debatnom takmičenju u Sarajevu pod nazivom „Snaga argumenta umjesto argument snage“ 5.12.2015. godine;
 • - učešće u debatnom timu Sajma srednjih škola “Mostovi prijateljstva 2015.“, 19.11.2015. godine;
 • osvojeno 1. mjesto ekipno na Državnom zimskom debatnom kampu održanom od 10. do 14. januara 2016. godine  u konkurenciji početnika;
 • - učešće na interaktivnoj radionici u Sarajevu – „Kreirajmo dijalog -  korak dalje od jednog susreta“ održanog 27.2.2016. godine;
 • - učešće na Državnom debatnom takmičenju održanom 1. i 2. aprila 2016. godine u Mostaru;
 • - osvojeno 2. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji debatanata na Međuregionalnom debatnom takmičenju u Sarajevu, održanom 3. decembra 2017. godine, gdje sam sa kolegama O. Zoljem i Z. Falan ostvario 3. mjesto ekipno i plasman na Državno debatno takmičenje, što je ujedno i najbolji rezultat naše škole na debatnim takmičenjima u posljednjih nekoliko godina;
 • - učešće na Državnom debatnom takmičenju u Tuzli, održanom od 23. do 25. februara 2018. godine;
 • osvojeno 3. mjesto ekipno na Debatnom takmičenju organizovanom od strane Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar u martu 2019. godine.

 

Aktivan sam član „Budi Muško Kluba“ Mostar koji se bavi promovisanjem zdravih životnih stilova omladine i edukacijom mladih o aktuelnim problemima. U sklopu ovog kluba, bio sam polaznik tri kampa za lidere na Sutjesci i Kampa za vršnjačke edukatore u Crikvenici te sam postao certificirani lider i certificirani vršnjački edukator za mlade. Tokom aktivnog bavljenja educiranjem mladih, sproveli smo mnogo akcija i kampanja kojim smo promovirali zdrave životne stilove. Također, učestvovao sam u ljetnom programu ovog kluba, te u radionici za suzbijanje rodnog nasilja u BiH pod nazivom „The Advocates for Human Rights 2018 World Cafe on violence against women and gender inequality“. U sklopu projekta „Bolji parlament – jača demokratija“ posjetio sam Parlament FBiH, gdje sam imao priliku govoriti o pitanjima mladih u BiH. Proglašen sam jednim od troje najaktivnijih delegata unutar Parlamenta.

 

Sudjelovao sam u mnogo takmičenja tokom srednjoškolskog obrazovanja. Izdvojio bih sljedeća postignuća:

 

 • - u prvom razredu, na Školskom takmičenju iz matematike osvajam 1. mjesto. Plasiram se na Kantonalno takmičenje gdje osvajam 8. mjesto u konkurenciji od 30 učenika;
 • - u drugom razredu osvajam 1. mjesto na Školskom takmičenju iz Bosanskog jezika i književnosti održanom 15.12.2016. godine te se plasiram na Kantonalno takmičenje. Kao dio tima Srednje medicinske škole Mostar učestvujem u izradi panoa („Bosanski jezik kroz historiju“), za koji naša škola osvaja 1. mjesto, a učestvujem i u pisanju eseja na temu „Uloga Alije Isakovića u afirmaciji Bosanskog jezika, kulture i tradicije“, sa mentoricama prof. L. Juklo i prof. T. Avdić;
 • - u drugom razredu, 6. januara 2016. godine, prisustvujem Školskom takmičenju iz Njemačkog jezika te osvajam 3. mjesto za nivo znanja A2;
 • - iste školske godine učestvujem na Školskom takmičenju u spelovanju pod nazivom „Spelling bee“ te osvajam 2. mjesto. Učestvovao sam na Takmičenju u spelovanju, na kojem su sudjelovale sve škole iz područja HNK. Pod mentorstvom profesora Dž. Rizvanović i N. Dedović ostvario sam dotadašnji najbolji rezultat Srednje medicinske škole Mostar na ovom tipu takmičenja;
 • - u trećem razredu sam ponovo pristupio Školskom takmičenju iz Njemačkog jezika koje je održano 27. decembra 2017. godine; osvajam 3. mjesto za nivo znanja B2;
 • - na „Evropskoj noći istraživača“ 2017. godine, u trećem razredu pod mentorstvom prof. Dž. Mehremić, sa projektom „Sistem skupljanja krupnog otpada“ osvajam 2. mjesto;
 • - 12. decembra 2017. godine, na Tradicionalnom nagradnom konkursu Arhiva HNK, pod mentorstvom prof. A. Sefo, za istraživački rad na temu „Rad SPKD „Prosvjeta“ “ osvajam 3. mjesto;
 • - na „Evropskoj noći istraživača“ 2018. godine, u četvrtom razredu, pod mentorstvom prof. I. Domazet, sa projektom „Hemijska i mikrobiološka analiza flaširane vode“ osvajam 1. mjesto i pohvale prof. fizike Koledža Ujedinjenog Svijeta u Mostaru - Miljana Rupara;
 • - u četvrtom razredu učestvovao sam na Kantonalnom takmičenju iz fizike, održanom 23. marta 2019. godine gdje u „B“ oblasti (harmonijske oscilacije i elektromagnetizam) osvajam  3. mjesto i plasiram se na Federalno takmičenje iz fizike u Zenici.

 

Bio sam aktivni član i biološko-ekološke, historijske, novinarsko-literarne i sekcije stranih jezika. Kroz rad u ovim sekcijama, uz nesebičnu pomoć svojih mentora - profesora, usvojio sam mnogo novih zanja i vještina. Sproveli smo mnogo akcija, obilježili mnogo važnih datuma, te dovršili nebrojeno mnogo projekata. 

 

Obilježili smo Evropski dan jezika, 26. septembra 2016. godine, gdje sam uz mentorstvo prof. I. Vukadin izlagao o latinskom jeziku, a dvije godine poslije, istim povodom, uz pomoć prof. L. Juklo, organizirali smo parlaonicu “Pssst, mladi pričaju!“ gdje smo mi, učenici, na njemačkom, engleskom, turskom i bosanskom jeziku pričali o aktuelnim pitanjima naše škole i grada. Također, sa profesoricom Đ. Hadžović smo posjetili Dom kulture „Herceg Stjepan Kosača“ i prisustvovali radionici na njemačkom jeziku pod nazivom „Matematika na dohvat ruke“.

 

Od drugog  do četvrtog razreda sam bio član biološko-ekološke sekcije Srednje medicinske škole Mostar, sa kojom sam realizirao mnogobrojne projekte i akcije. Svoju humanost smo pokazali obilježavanjem Dana hrane, 16. oktobra 2016. godine kada smo realizirali akciju prikupljanja pomoći Gradskoj kuhinji u Mostaru. Sljedeće godine organizovali smo prikupljanje sredstava u iste svrhe, a 2018. godine prikupljanje osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština za ljude u slaboj ekonomskoj situaciji koji žive u okruženju naše škole.

 

Sa ovom sekcijom smo za Kantonalno takmičenje iz hemije 2017. godine priredili performans „Drage naredne generacije“ uz koji je bio reproduciran video koji smo napravili sa mentoricama prof. J. Tanović-Avdić i prof. Dž. Mehremić. Priređivali smo i akcije za Dan obiljelih od AIDS-a i dijabetesa, akcije mjerenja krvnog pritiska i šećera, posjećivali smo osnovne škole u prigradskim naseljima i održavali prezentacije o štetnosti koju uzrokuju alkoholizam, pušenje i narkomanija, te  mnoge druge.

 

Od prvog do četvrtog razreda sam bio član historijske sekcije, sa kojom smo obiljžili mnoge historijske datume, te ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Na manifestaciji „Dani evropskog naslijeđa“ u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, osvojili smo 2.  mjesto za najbolji video o kulturnom naslijeđu. Često smo organizovali i performanse za Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a izdvojio bih obilježavanje Dana nezavisnosti 2017. i 2019. godine, kada smo zajedno sa učenicima Druge gimnazije uz videoprojekciju pripremili performanse o bosanskom naslijeđu i kulturi.

 

Učestvovali smo i u Mirovnom događaju 2016. godine, gdje smo uz izradu plakata i maketa približili ljepotu kulture i historije naše domovine.

 

Na prijedloge različitih profesora, učestvovao sam u realizaciji mnogobrojnih projekata, od kojih bih posebno izdvojio učešće na Evropskom parlamentu mladih na Sajmu srednjih škola 2016. godine, gdje sa svojim komitetom za zaštitu okoliša (ENVI) osvajam nagradu za najbolji komitet. Također, pomenuo bih i projekat o pravima pacijenata u BiH, gdje sam u pratnji profesora A. Kaplana prisustvovao okruglom stolu u Američkom kutku.

 

Učestvovao sam na Mirovnom događaju i 2017. godine, kada je zadatak za škole bio da predstave svoja stučna usmjerenja. Uz mentorstvo prof. T. Avdić, prof. J. Marić i prof. A. Kaplana, realizirali smo šaljivi igrokaz koji je osvojio sve prisutne, a posebno predstavnike Pedagoškog zavoda HNK.

 

U julu 2018. godine se priključujem Koaliciji za zagovaranje pod nazivom „Zdravi gradovi“ gdje sam uz ljude iz sfere obrazovanja našeg grada, kao predsjednik Vijeća učenika Srednje medicinske škole učestvovao u stjecanju novih znanja o moći zagovaranja.

 

Nakon dvije godine na poziciji predsjednika odjeljenske zajednice, odlučujem se priključiti Vijeću učenika, te sam odmah u trećem razredu izabran za zamjenika predsjednika. U četvrtom razredu postajem predsjednik Vijeća učenika Srednje medicinske škole Mostar, a uz to i član Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara, te član upravnog odbora Vijeća učenika grada Mostara.

 

U četvrtom razredu se prijavljujem na konkurs Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za najboljeg učenika federacije. Za uspjehe postignute u 2017./2018. školskoj godini, proglašen sam najboljim učenikom iz HNK, a samim tim i jednim od najboljih učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine."

Našem Senadu iskreno čestitamo na zasluženoj tituli i želimo mu da nastavi nizati uspjehe i u budućnosti. 

 

 

 

Školska 2017/2018. godina

 

 

18268622 110631716133581 5699327196528865129 n

 

Nastavničko vijeće Srednje medicinske škole Mostar proglasilo je Amira Cokoju, učenikom generacije 2018. 

 

 

Školska 2015/2016. godina

 

 

 

          Maidu Hajdarović, jednu od najaktivnijih i najvrijednijih učenica Srednje medicinske škole Mostar, Nastavničko vijeće Srednje medicinske škole Mostar proglasilo je učenikom generacije za školsku 2015/2016. godinu.

Maida je, uz odličan uspjeh i primjerno vladanje, sve četiri godine obavljala dužnosti predsjednika OZ, te je aktivno učestvovala u realizaciji brojnih projekata i takmičenja na kojima je ostvarivala zapažene rezultate. Maida je bila među glavnim organizatorima brojnih školskih i kantonalnih humanitarnih akcija. Takođe, bila je redovni član hemijske, matematičko- informatičke i biološko-ekološke sekcije.

13282213 1159397484090510 1963957890 n"Tokom svoga školovanja u Srednjoj medicinskoj školi, učestvovala sam i pobijeđivala na raznim takmičenjima:

-      učešće na Školskom takmičenju iz matematike (dva puta);

-      osvojeno prvo mjesto na Školskom takmičenju iz matematike (dva puta);

-      učešće na Kantonalnom takmičenju iz matematike (dva puta);

-      učešće na Kantonalnom takmičenju iz fizike;

-    učešće na Međunarodnom takmičenju „Noć istraživača“ sa projektom „EKO KOZMETIKA“;

-      učešće na Internacionalnom takmičenju“ Burch Olympiad“ sa projektom „GENETIČKI MODIFICIRANI ORGANIZMI

I HRANA“;

-      učešće na Kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika i književnosti (dva puta);

-      učešće na Općinskom takmičenju iz demokratije „Civitas“;

-      osvojeno prvo mjesto na Općinskom takmičenju iz demokratije;

-      učešće na projektu „Sedmica mira“ sa prezentacijom „INTERNET U ZAŠTITI OKOLINE“.

 

Smatram da je jedini način da se suprotstavimo negativnim pojavama u društvu, ulaganje u obrazovanje i kontinuirana nadogradnja znanje, jer čovjek bez znanja je niko i ništa. Ukoliko želimo da uspijemo treba da se trudimo, i da ne odustajemo, i potrebno je mnogo hrabrosti, ali bez vjere u sebe mnogi veoma brzo odustaju od svojih snova. Planiram upisati Medicinski fakultet, ali potrebno je prvo položiti prijemni ispit, a ova titula mi je dala motivaciju za dalje učenje i pripremanje, jer ipak se trud, rad i istrajnost na kraju isplate.

 

Za ovaj uspijeh želim da zahvalim svojim roditeljima, koji su mi bili uzor i uvijek će i biti.“

 

 

 

Školska 2014/2015. godina

 

 

          Učenik generacije Srednje medicinske škole Mostar za školsku 2014/2015. godinu je Merima Tanović, učenica IVa odjeljenja.

          Merima je od prvog razreda imala odličan uspjeh i primjerno vladanje i sve četiri godine bila je predsjednik odjeljenske

zajednice 11287229 989488237742184 1671440865 ni član Vijeća učenika. Bila je i aktivan član Sportske sekcije s kojom je, zajedno sa svojim timom i profesorima, ostvarila sljedeće rezultate:

         - zlatna medalja na takmičenju mostarskih srednjih škola u rukometu (II razred);

         - zlatna medalja na takmičenju mostarskih srednjih škola u malom fudbalu (III razred);

         - najbolji strijelac malonogometnog turnira i kapiten naše ekipe (III razred);

         - bronzana medalja na takmičenju mostarskih srednjih škola u košarci (IV razred);

         - bronzana medalja na takmičenju mostarskih srednjih škola u odbojci (IV razred).

Merima je svoju školu predstavljala i na svim ostalim sportskim manifestacijama u organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara, koje su se održavale na nivou srednjih škola, kao što su: stolni tenis, atletske discipline, itd.

Bila je i član Sekcije prve pomoći u sklopu koje je stečene vještine i znanja u pružanju prve pomoći demonstrirala na brojnim školskim akcijama. Uporedo, učestvovala je u realizaciji mnogobrojnih školskih projekata, kao što je npr. projekat „Razglednica grada Mostara“ realizovan u sklopu Sajma srednjih mostarskih škola.

U novembru 2014. godine učestvovala je na Kantonalnom takmičenju iz bosanskog jezika i književnosti.

Merima je i aktivni član Crvenog križa Mostar i član ŽN/FK „MOSTAR“ iz Mostara. Ona je prva nogometašica s područja Mostara koja je nosila dres sa državnim grbom. Kao reprezentativka BiH ostvarila je brojne rezultate, od kojih ističe osvajanje UEFA U18 međunarodnog razvojnog turnira.

U periodu od 2010. do 2013. godine Merima je bila i aktivni član ŽFK „Leotar Tex“ iz Trebinja, te je ostvarila izuzetno zapažene rezultate, od kojih su joj najdraži osvajanje duple krune odnosno prvenstva i Kup-a RS.

12 godina Merima je bila član i Judo kluba „Mostar“. Osvojila je mnogobrojne nagrade, priznanja i pohvale, od kojih posebno ističe titulu Najbolje i najuspješnije kadetkinje u 2012. godini, zatim titulu Viceprvaka Balkana u kategoriji -63kg, kadetkinje, titule višestrukog prvaka BiH i FBiH u različitim uzrasnim i težinskim kategorijama, i titulu Najuspješnije sportiskinje Grada Mostara u različitim uzrasnim kategorijama.

Merima planira upisati Internacionalni Burch univerzitet, odsjek Genetika i bioinžinjering, te nastaviti se baviti sportom.

Mlađim generacijam poručuje: „Samo redovnim učenjem, trudom i zalganjem može se postići uspjeh, bilo da se radi o školi ili sportu. Učiti uvijek treba s razumijevanjem, bez velikog opuštanja i učenja napamet. Ukoliko dobro isplanirate svoje vrijeme onda možete stizati sve - učenje, treninge, takmičenja, utakmice, izlaske, druženja... Pored toga, važno je uvijek vjerovati u sebe i sve svoje sposobnosti. Svaki dan i svaki čas su prilika da se nauči nešto novo. Znanje je temelj koji se nadograđuje.“

 

 

 

Školska 2013/2014. godina

 

 

U vrlo jakoj konkurenciji, Odlukom Nastavničkog vijeća Srednje medicinske škole Mostar, titulu učenice generacije 2013/2014. ponijela je Adela Golić, učenica IVc odjeljenja.

adela golic uc generacije 2013 2014

Adela je, pored odličnog uspjeha i primjernog vladanja, u sve četiri godine aktivno učestvovala i doprinijela radu sljedećih sekcija: debatnoj, CIVITAS, historijskoj, literarnoj i sportskoj.

Uporedo, ostvarila je zapažene rezultate na brojnim takmičenjima: prvo mjesto na Školskom takmičenju iz propedeutike, prvo mjesto na Školskom takmičenju iz matematike, učešće na Kantonalnom i na Federalnom takmičenju iz matematike.

Svojom posvešćenošću i uspjesima u Školi, na raznim takmičenjima i manifestacijama, kao i svestranošću, odgovornom pristupu prema radu, solidarnošću i iskrenim drugarstvom, Adela je zasluženo ponijela titulu učenice generacije.

 

“ U toku svog školovanja maksimalno sam se zalagala da postignem što bolje rezultate, kako bih opravdala povjerenje ukazano od strane profesora i roditelja. Iz Škole ću ponijeti znanje i drage uspomene, a to je svakako najveće bogatstvo. Budućim generacijama poručujem da budu uporni, jer jedino upornost vodi do uspjeha.”, ističe Adela.

 

Nakon srednje škole Adela namjerava upisati Farmaceutski fakultet.

 

Kao i svima našim učenicima i učenicama, i Adeli želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha u životu!

 

 

 

Školska 2012/2013. godina 

 

 

 

Selma Kurtanović, učenica IVa odjeljenja, proglašena je učenicom generacije 2012/2013. na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 15. maja 2013.godine. U nastavku vam donosimo Selminu biografiju i planove za budućnost.

Ucenica generacije Selma Kurtanovic 2013

 

Želimo joj puno sreće, zdravlja i uspjeha u životu!

 

“Osnovnu školu završila sam u Bijelom Polju - Potoci. U toku osmogodišnjeg školovanja imala sam

odličan uspjeh, primjerno vladanje i odlične ocjene iz svih nastavnih predmeta.

2009. godine sam upisala u Srednju medicinsku školu Mostar jer sam uvijek pokazivala zanimanje za medicinsku struku. Već od prvog razreda

sam učestvovala u raznim nastavnim i vannastavnim aktivnostima i bila član mnogih sekcija.
Na školskom takmičenju iz matematike, osvojila sam treće mjesto, kao učenica prvog razreda.
Osim toga, uvijek sam voljela timski rad, pa smo u sklopu tima prošle godine osvojili drugo mjesto iz demokratije,a u aprilu ove godine prvo mjesto

kao rukometna ekipa.
Kroz četiri godine školovanja u Srednjoj medicinskoj školi Mostar imala sam odličan uspjeh, primjerno vladanje i odlične ocjene iz svih nastavnih predmeta, kao i u osnovnoj školi.
U slobodno vrijeme bavim se folklorom.

 

Nakon srednje škole namjeravam upisati Fakultet zdravstvenih studija, smjer radiologija. Ukoliko budem u mogućnosti planiram magistrirati i zaposliti se u svojoj struci.”

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com