Oglasna tabla

Sekcije

 

Koordinator vannastavnih aktivnosti je prof. Nedžad Dedović.

 

 Naziv

 Voditelj

Sekcija stranih jezika

Đenita Hadžović

Nedžad Dedović

Haris Devedžić

Novinarsko - literarna sekcija

Jasmin Macić

Dramsko - recitatorska sekcija

 Tanja Avdić

Biološko – ekološka sekcija

Jasmina Tanović-Avdić

Dženada Mehremić

Sportska sekcija

Mithad Mujan

Damir Ćemalović

Mladi hemičari

Sanela Kreso

Ismeta Domazet

Mladi matematičari

Mirijam Demirović

Minela Kekić

Mladi fizičari

Armana Halilović

Aiša Čerkez

Historijska sekcija

Amna Sefo

Zumreta Marić


 

Sekcija prve pomoći

Almin Kaplan

Dženeta Pendić

Stomatološka sekcija

Ilda Ćorić Špago

Sekcija "Školska i vršnjačka medijacija"

Sabina Dumpor

Šejla Isić

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com