Dužnosti redara i dežurnih učenika

 

Dužnosti redara

 

- Brine se o redu i čistoći učionice, čistoći školske table i sl.

 

- U pratnji predmetnog profesora odnosi u učionicu nastavna sredstva i pomagala.

 

- Prijavljuje profesoru odsutne učenike.

 

- Uz pomoć predsjednika razreda brine o školskoj imovini.

 

- O svim uočenim nepravilnostima izvještava dežurnog profesora ili razrednika.

 

- Prijavljuje dežurnom profesoru nastale kvarove ili zatečeni nered u učionici.

 

 

Dužnosti dežurnih učenika

 

- Vrše dežurstvo u prizemlju, od 13:25 do 19:00

 

- Vode knjigu dežure, a na kraju dana predaju je dežurnom profesoru uz obostrani potpis.

 

- Dežurni učenik u prizemlju zaključava ulazna vrata za vrijeme malog odmora i otvara ih po potrebi učenicima, radnicima škole, roditeljima i drugim posjetiocima škole.

 

- Pristojno prilazi roditeljima, odnosno posjetiocima, traži njihove lične podatke koje unosi u knjigu dežure, pita koga žele posjetiti, te ih najavljuje.

 

- Evidentira učenike koji stvaraju nered.

 

- Zaboravljene predmete koje sam pronađe ili koje mu donesu bilježi u knjigu dežure učenika i predaje ih dežurnom profesoru.

 

- Obraća se dežurnom profesoru ili pedagogu ukoliko sam ne može riješiti neki problem ili udaljiti nepoznatu osobu koja narušava red u školi ili ispred škole.

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com