Sanitarno - ekološki tehničar

Obrazovanje sanitarno– ekološkog tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja ima za cilj da se učenici osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite, tj. poslova koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja, sanitarno -ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravstvo, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji. 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com