Akušersko - ginekološka sestra

Poslije završenog školovanja, akušersko-ginekološka sestra pomaže doktoru prilikom poroda, a u njegovom odsustvu mora biti sposobna samostalno pružiti pomoć. Priprema trudnice za porođaj i pomaže prilikom istog. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata i sprovodi potrebnu terapiju. Priprema hirurški i drugi materijal (destilovanu vodu, boce sa kiseonikom, materijal za infuziju, transfuziju, itd). Brine o higijeni aparata porođajne sale. U slučaju težeg porođaja priprema terapiju za porodilju i novorođenče. Zbrinjava novorođenčad, održava higijenu porodilja i pacijentkinja. Vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju. Radi u savjetovalištu i daje upute mladim majkama. Od njene sposobnosti i znanja zavise životi i majke i djeteta. Radi u domovima zdravlja i stacionarnim ginekološko - akušerskim klinikama i bolnicama.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski,srpski,hrvatski jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                    19            17            14            11             61  

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higijene i zdravstvena njega

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Farmakologija

-

-

2

-

2

17.

Socijalna medicina

-

-

1

-

1

18.

Zarazne bolesti

-

-

2

-

2

19.

Ginekologija

-

-

2

3

5

20.

Akušerstvo

-

-

2

3

5

21.

Pedijatrija

-

-

-

2

2

22.

Urgentna medicina

-

-

-

2

2

23.

Medicinska psihologija i pedagogija

-

-

2

-

2

24.

Neuropsihijatrija

-

-

2

-

2

25.

Praktična nastava

 

a. Osnovi higijene i zdr.njega

2

-

-

-

2

 

b. Njega bolesnika

4

3

-

-

7

 

c. Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d. Ginekologija    

-

-

1

3

4

 

e. Akušerstvo

-

-

3

3

6

 

f. Pedijatrija

-

-

-

2

2

 

g. Urgentna medicina

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

19

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

33

31

124

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com