Aktivi

U Srednjoj medicinskoj školi Mostar djeluju četiri aktiva nastavnika:

 

Aktiv nastavnika prirodnih nauka

Predsjednica aktiva: Madžida Čolakhodžić, prof.

 

Aktiv nastavnika stručnih predmeta

Predsjednik aktiva: Almin Kaplan, dipl.med.teh.

 

Aktiv nastavnika društvenih nauka

Predsjednik aktiva: Senada Šahić, prof.

 

Aktiv nastavnika praktične nastave

Predsjednica aktiva: Vesna Milavić, VMS

 

Na početku svake školske godine donose se i usvajaju godišnji programi rada aktiva. Aktivi se sastaju svakih mjesec dana, kada se provjerava realizacija programa aktiva za protekli mjesec, dogovaraju aktivnosti za naredni i izlažu stručni radovi profesora.

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com