utorak, 14 Novembar 2023 20:37

Promocija oralnog zdravlja nastavljena je u JU " Dječiji vrtići Ciciban" Mostar

Članice Stomatološke sekcije : Amresa Sejfić, Amna Štukan, Senaida Lulić, Aldijana Puce, Seida Memić, Sajra Mrndžić i Sunita Terko danas su posjetile OJ "Zvjezdica".

Radionica je odrađena u čak tri odgojne grupe, po ustaljenom redoslijedu: edukacija o oralnoj higijeni i sredstvima za oralnu higijenu, edukacija o uticaju ishrane na zdravlje zuba i na kraju su odrađeni preventivni pregledi, te evidentirano stanje oralnog zdravlja.

Na kraju su svi mališani nagrađeni diplomama za hrabrost.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com