petak, 04 Septembar 2020 11:17

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti uzrokovane virusom COVID – 19

 

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog mistarstva zdravstva broj:01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/21. godinu, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK-a broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine, Instrukcijom Minstarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br: 05-01-34-1617/20 od 27.8.2020.godine, članovima
36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službene novine HNK-a” br. 5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donesen je
 
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG
KORONAVIRUSA (COVID-19) SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE MOSTAR

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com