Oglasna tabla

Vanjski saradnici

 Seid Tucović

Predmeti: Hirurgija, Zdravstvena njega, Praktična nastava

Senad Međedović
Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka, Neuropsihijatrija

Melida Hasanagić
Predmeti: Socijalna medicina, Pedijatrija

Fikret Fajić
Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka, Urgentna medicina

Nedžama Špago
Predmeti: Kineziterapija, Praktična nastava

Senad Dumpor
Predmeti: Maksilofacijalna hirurgija, Opća sterilizacija i oralna hirurgija

Mehmed Ljevo

Predmeti: Histološka tehnika, Laboratorijska hematologija

Elvedin Habibija
Predmeti: Interne bolesti, Ginekologija i akušerstvo, Patologija s patofiziologijom

Lejla Mazić

Predemti: Infektologija, Zarazne bolesti

Armina Tomić

Predmeti: Farmaceutska tehnologija

Nermana Bubalo

Predmeti: Bolesti zuba, Stomatološka protetika, Stomatološka rengenologija i pedodoncija, Morfologija zuba

 


Lejla Škoro

Predmeti: Njega i rehabilitiranje, Fizikalna terapija i manuelna masaža, Praktična nastava

Edin Mešanović

Predmet: Mikrobiologija s epidemiologijom

Alisa Habibija

Predmeti: Farmaceutska hemija s farmakologijom, Farmakologija

Amna Rizvanbegović

Predmet: Botanika s farmakologijom, Industrijska tehnologija

Lamija Muhibić
Predmeti: Industrijska tehnologija, Farmaceutska tehnologija

Nina Honđo

Stomatološka grupa predmeta

Enver Ivanković
Predmet: Praktična nastava

Senada Čagalj
Predmet: Praktična nastava, Zdravstvena njega

Aida Tanović
Predmet: Praktična nastava, Zdravstvena njega

Đulsa Džubur
Predmet: Praktična nastava, Zdravstvena njega

Amela Hajdarović
Predmet: Praktična nastava, Zdravstvena njega

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com