Oglasna tabla

Vanjski saradnici

 

Seid Tucović
Predmeti: Hirurgija

Senad Međedović
Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka, Urgentna medicina

Melida Hasanagić
Predmeti: Socijalna medicina i zdravstveni odgoj

Amina Omerika
Predmet: Anatomija i fiziologija čovjeka

Nedžama Špago
Predmeti: Kineziterapija, Fizikalna terapija, Njega i rehabilitiranje, Praktična nastava

Indira Džeko
Predmeti: Interne bolesti, Pedijatrija

Mehmed Ljevo

Predmeti: Osnove kliničke medicine

Selma Tinjak,
Predmeti: Histologija, Anatomija i fiziologija čovjeka, Neuropsihijatrija

Elvedin Habibija
Predmeti:
Interne bolesti, Ginekologija i akušerstvo, PsP

Armina Tomić

Predmeti: Farmaceutska tehnologija

 


Lejla Škoro

Predmeti: Gerijatrija, Fizikalna terapija i manuelna masaža, Praktična nastava

Edin Mešanović

Predmet: Mikrobiologija s epidemiologijom

Alisa Habibija

Predmeti: Industrijska tehnologija, Farmakologija

Amna Rizvanbegović

Predmet: Industrijska tehnologija

Lamija Muhibić
Predmeti: Industrijska tehnologija, Farmakologija

Nina Honđo

Stomatološka grupa predmeta

Enver Ivanković
Predmet: Praktična nastava

Senada Čagalj
Predmet: Praktična nastava

Đulsa Džubur
Predmet: Praktična nastava

Amela Brekalo
Predmet: Praktična nastava

Amela Hajdarović
Predmet: Praktična nastava

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com