Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Zubni tehničar

Zubni tehničari se osposobljavaju za timski rad sa stomatologom, a istovremeno uče o tehnološkom procesu izrade protetskih radova (instrumenti i aparati u laboratoriju, dentalni materijali i njihova primjena) i stiču vještine za izradu različitih fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija kako bi mogli raditi samostalno. Zubni tehničar po pravilu nema kontakt sa pacijentima. Pri radu se koristi širokom paletom materijala, kao što su: keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. U nekim zemljama tehničari nakon dodatne obuke imaju pravo na pravljenje totalne proteze pacijentima bez zuba koji su prethodno bili kod stomatologa.

Zubni tehničari se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru: u zubotehničkim laboratorijima pri bolnicama, domovima zdravlja i stomatološkim ordinacijama, te mogu otvoriti vlastiti zubotehnički laboratorij.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

 

Red. br.

N A S T A V N I   P R E D M E T I

SEDMIČNI BROJ SATI

 

I

II

III

IV

 
A) OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

 

a)  DRUŠTVENO PODRUČJE

 

1

Bosanski jezik i književnost

2

 

2

 

2

 

2

   

2

Strani jezik

2

 

2

 

2

 

2

   

3

Historija

2

 

2

           

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

 

2

 

2

 

2

   

5

Demokracija i ljudska prava

       

2

       

6

Sociologija

           

2

   

                  U K U P N O a :

8

8

8

8

 

   b)   PRIRODNO-MATEMATIČKO PODRUČJE                                        

                 

7

Matematika

2

 

2

 

2

       

8

Informatika

1

1

             

9

Fizika

2

 

2

 

2

 

1

   

10

Hemija

2

 

2

 

2

 

1

   

11

Biologija

2

 

2

 

2

 

1

   

12

Geografija

2

               

       U K U P N O  b :

12

8

8

   

U K U P N O  A:                         

20

16

16

11

 
 

B) STRUČNI PREDMETI I PRED. U FUNKCIJI

                 

15

Latinski jezik

2

 

2

           

16

Anatomija i fiziologija s patologijom

2

               

17

Stomatološka anatomija s gnatologijo.

   

2

           

18

Higijena i zdrav. zaštita

   

2

           

19

Tehnol., zuboteh. mater.apar, i instr.

2

 

1

           

20

Morfologija zuba

2

3

             

21

Laboratorijska fiksna protetika

   

2

 

2

       

22

Laboratorijska mobilna protetika

       

2

 

2

   

23

Laboratorijska protetika-Vježbe

     

5

 

10

 

14

 

24

Ortodoncija

           

2

   

25

Medicinska mikrobiologija

           

2

   

26

Socijalna medicina

       

1

       

27

Medicinska pedagogija i psihologija

   

1

           

U K U P N O                   B:

11

15

15

20

 

U K U P N O             A + B:

31

31

31

31

 

  C) FAKULTATIVNI NASTAVNI PREDMETI

                 

29

Etika / Vjeronauka *

1

 

1

 

1

 

1

   

30

II Strani jezik

1

 

1

 

1

 

1

   

U K U P N O                   C:

2

2

2

2

 

U K U P N O          A+B+C:

32

32

32

32

 

 D) SPECIFIČNA NASTAVA

                 

31

Stručna praksa**

     

84

 

126

     

32

Stručna praksa***

             

42

 
 

Projekt sedmice****

-

-

-

-

-

-

-

-

 

U K U P N O                   D:

 

84

126

42

 

F) MATURSKI ISPIT

                 

33

Maturski rad : Protetika - praksa

                 

34

Pismeni ispit iz bosanskog jezika i knj.

                 

35

Usmeni ispit: Biologija ili Hemija

                 
 

Usmeni ispit: Protetika - teorija

                 

    

                       

*) Učenici I, II, III i IV razreda se opredeljuju za Etiku ili Vjeronauku koji im samim opredjeljenjem postaju obavezni predmeti.

**) Izvodi se u ljetnom periodu.

***) Za izradu praktičnog dijela završnog rada.

****) Izrada projekata tokom godine.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com