Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Stomatološka sestra - tehničar

Stomatološka sestra – tehničar pomaže stomatologu da obavi poslove popravke, liječenja, vađenja zuba i sl. Priprema zubarske uređaje, instrumente, lijekove i poteban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lijekove, tampone, anestetike. Steriliše i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje termine, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku.

Nakon srednjeg obrazovanja stiče se zvanje stomatološka sestra – tehničar i može da se zaposli u ambulantama, klinikama i privatnim stomatološkim ordinacijama.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski,srpski,hrvatski ,jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                     19           17            14             11            61

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higijene i zdravstvena njega

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija

-

2

-

-

2

16.

Farmakologija

-

2

-

-

2

17.

Socijalna medicina i zdravstveni odgoj

-

-

1

-

1

18.

Interne bolesti

-

2

-

-

2

19.

Medicinska psihologija i pedagogija

-

-

1

-

1

20.

Morfologija zuba

2

-

-

-

2

21.

Bolesti zuba

-

-

2

1

3

22.

Bolesti usta

-

-

2

1

3

23.

Stomatološka protetika

-

-

2

1

3

24.

Stomatološka rengenologija i pedod.

-

-

2

2

4

25.

Ortodoncija

-

-

-

2

2

26.

Opća sterilizacija i oralna hirurgija

-

-

-

2

2

27.

Maksilofacijalna hirurgija

-

-

-

2

2

28.

Praktična nastava

 

a. Morfologija zuba

2

-

-

-

2

 

b. Njega bolesnika

2

-

-

-

2

 

c. Interne bolesti

-

1

-

-

1

 

d. Bolesti zuba

-

-

2

1

3

 

e. Bolesti usta

-

-

1

1

2

 

f. Stomatološka protetika

-

-

2

1

3

 

g. Stomatološka rengenologija i pedod.

-

-

2

2

4

 

h.Opća sterilizacija i oralna hirurgija

-

-

-

2

2

 

i. Maksilofacijalna hirurgija

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

122

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com