Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Medicinska sestra - tehničar

Medicinska sestra – tehničar je zanimanje koje podrazumijeva znanja i vještine neophodne u njegovanju i liječenju bolesnih ljudi, ali i u prevenciji i zaštiti zdravlja. Medicinske sestre – tehničari rade na području unaprijeđenja zdravlja, spriječavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Nakon srednje škole stiče se zvanje medicinska sestra - tehničar, a može se zaposliti na različita radna mjesta – od patronaže do jedinica intenzivne njege – nekad rade samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu doktorima. Najviše medicinskih sestara radi u bolnicama. One pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rješavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, propisanih pretraga, načina liječenja, boravka u bolnici i odvajanja od porodice, nadgledaju pacijentovo stanje, sprovode određene medicinske postupke, daju upute, vode dokumentaciju i sl. Pored stručnih znanja i vještina, medicinska sestra mora da posjeduje pozitivne socijalne motive, a prvenstveno humanost i altruizam (stalna želja i potreba da se pomaže ljudima).

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

  1. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

 

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                    19           17             14           11           61      

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Socijalna medicina

-

-

1

-

1

17.

Interne bolesti

-

-

2

2

4

18.

Patologija

-

-

2

-

2

19.

Hirurgija

-

-

2

-

2

20.

Farmakologija

-

-

2

-

2

21.

Zarazne bolesti

-

-

2

-

2

22.

Ginekologija i akušerstvo

-

-

-

2

2

23.

Pedijatrija

-

-

-

2

2

24.

Psihologija i pedagogija

-

-

1

1

2

25.

Neuropsihijatrija

-

-

-

2

2

26.

Urgentna medicina

-

-

-

2

2

27.

Praktična nastava

 

a.Njega bolesnika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Hirurgija

-

-

3

-

3

 

e.Interne bolesti

-

-

2

2

4

 

f.Urgentna medicina

-

-

-

2

2

 

g.Zarazne bolesti

-

-

-

2

2

 

h.Ginekologija i akušerstvo

-

-

-

2

2

 

i.Pedijatrija

-

-

-

1

1

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

               

 

 

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR EU VET 3

 

Tabela 1: Nastavni plan za zanimanje

Porodica zanimanja: Zdravstvo

Zanimanje: Medicinski tehničar

Stepen:     IV

Grupa predmeta

Predmeti

Časovi po godini

I

II

III

IV

1. Općeobrazovni predmeti

1. Maternji jezik

2

2

2

2

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Matematika

2

2

   

4. Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

5. Informatika

2

     

6. Demokratija i ljudska prava

   

2

 
 

Total od 1

10

8

8

6

Procenat od 1

38,46%

30,77%

26,67%

20,00%

2. Općeobrazovni predmeti u funkciji struke

1. Fizika

2

2

   

2. Hemija

2

2

   

3. Biologija

2

2

   
 

Total od 2

6

6

0

0

Procenat od 2

23,08%

23,08%

0,00%

0,00%

 

Total od 1+2

16

14

8

6

Procenat od 1+2

61,54%

53,85%

26,67%

20,00%

3.Stručno - teorijski predmeti

1. Latinski jezik                                

2

     

2. Anatomija i fiziologija

2

2

   

3. Higijena sa zdravstvenim zastitom

2

     

4. Medicinska psihologija i pedagogija

 

2

   

5. Mikrobiologija

 

2

   

6. Biohemija

   

2

 

7. Interne bolesti

   

2

 

8. Hirurgija

   

2

 

9. Zarazne bolesti

   

2

 

10. Neuropsihijatrija

   

2

 

11. Farmakologija

   

2

 

12. Patologija

   

2

 

13. Pedijatrija

     

2

14. Ginekologija i akušerstvo

     

2

15. Urgentna medicina

     

2

16. Porodična medicina

     

2

17. Osnove preduzetništva

     

2

18. Izborni predmet

     

2

 

Total od 3

6

6

14

12

Procenat od 3

23,08%

23,08%

46,67%

40,00%

4. Praktična nastava

1. Praktična nastava

4

6

8

12

 

Procenat od 4

15,38%

23,08%

26,67%

40,00%

 

Total od 3+4

10,00

12,00

22,00

24,00

procenat od 3+4

38,46%

46,15%

73,33%

80,00%

Ukupno zanimanje ( 1+2+3+4 )

 

26

26

30

30

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

2.

Historija

2

-

-

-

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com