Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Laboratorijsko - sanitarni tehničar

Zanimanje laboratorijskio – sanitarni tehničar podrazumijeva rad i u laboratoriju i na terenu. Nakon završenog srednjeg školovanja stiče se zvanje laboratorijsko – sanitarni tehničar. Rad laboratorijsko – sanitarnog tehničara podrazumijeva uzimanje uzoraka za laboratorijske analize, a koje su značajne za postavljanje dijagnoza i praćenje toka bolesti pacijenata, zatim, ispitivanje uzoraka na terenu, pripreme uzoraka za rad i za izvođenje kvantitativne i kvalitativne analize, te osnovne bromatološke pretrage. Takođe, laboratorijsko – sanitarni tehničari vode zdravstvenu dokumentaciju, vrše higijenske i protivepidemijske poslove, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, učestvuju u provođenju mjera i akcija na spriječavanju masovnih hroničnih bolesti, učestvuju u programima promocije zdravlja, vrše vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama, ispituju zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                        19            17            14          11         61

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higijene i zdravstvena njega

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Klinička biohemija

-

-

2

2

4

17.

Analitička hemija

-

-

1

-

1

18.

Bromatologija

-

-

2

-

2

19.

Patologija

-

-

2

-

2

20.

Socijalna medicina

-

-

1

-

1

21.

Histološka tehnika

-

-

 

4

4

22.

Hematologija

-

-

-

3

3

23.

Praktična nastava

 

a. Prpedeutika

4

3

-

-

7

 

b. Osnovi higijene i zdr.njega

2

-

-

-

2

 

c. Mikrobiologija

-

2

3

3

8

 

d. Klinička biohemija

-

-

2

4

6

 

e. Analitička hemija

-

-

2

-

2

 

f. Bromatologija

-

-

2

-

2

 

g. Histološka tehnika

-

-

-

2

2

 

h. Hematologija

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

124

F A K U L T A T I V N A   N A S T A V A

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Historija

2

-

-

-

2

               

 

 

LABORATORIJSKO - SANITARNI TEHNIČAR EU VET 3

 

Tabela 2: Nastavni plan za zanimanje

Porodica zanimanja: Zdravstvo

Zanimanje: Laboratorijsko - sanitarni tehničar

Stepen:     IV

Grupa predmeta

Predmeti

Časovi po godini

I

II

III

IV

1. Opšteobrazovni predmeti

1. Maternji jezik

2

2

2

2

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Matematika

2

2

   

4. Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

5. Informatika

2

     

6. Demokratija i ljudska prava

   

2

 
 

Total od 1

10

8

8

6

Procenat od 1

38,46%

30,77%

26,67%

20,00%

2. Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke

1. Fizika

2

2

   

2. Hemija

2

2

   

3. Biologija

2

2

   
 

Total od 2

6

6

0

0

Procenat od 2

23,08%

23,08%

0,00%

0,00%

 

Total od 1+2

16

14

8

6

Procenat od 1+2

61,54%

53,85%

26,67%

20,00%

3.Stručno teorijski predmeti

1. Latinski jezik                                

2

     

2. Anatomija i fiziologija

2

2

   

3. Higijena sa zdravstvenim zastitom

2

     

4. Prva pomoć

 

2

   

5. Mikrobiologija sa parazitologijom

 

2

   

6. Biohemija

   

2

 2

7. Bromatologija

   

2

 

8. Analitička hemija

   

2

 

9. Toksikologija

   

2

 

10. Sanitarna tehnika

   

2

 

11. Histološka tehnika

     

 2

12. Laboratorijska hematologija

     

 2

13. Epidemiologija

     

2

14. Humana genetika

     

2

15. Osnove preduzetništva

     

2

16. Izborni predmet

     

2

 

Total od 3

6

6

10

14

Procenat od 3

21,43%

23,08%

33,33%

46,67%

4. Praktična nastava

1. Praktična nastava

6

6

10

10

 

Procenat od 4

21,43%

23,08%

33,33%

33,33%

 

Total od 3+4

12,00

12,00

20,00

24,00

procenat od 3+4

42,86%

46,15%

66,67%

80,00%

                           Ukupno zanimanje ( 1+2+3+4 )

 

28

26

30

30

1.

Vjeronauka

 

1

1

1

1

2.

Historija

 

2

-

-

-

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com