Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povrijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, spriječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i povreda. U dogovoru sa doktorom, realizuju razne postupke terapije primjenom: struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata), kako bi se spriječile trajne posljedice bolesti i ozljeda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vježbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, a posebno djeci i omladini daje savjete o pravilnom kretanju i držanju tijela.

Vrlo važna osobina fizioterapeuta jeste strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljivog i upornog rada sa pacijentom.

Nakon završetka srednje škole stiče se zvanje fizioterapeutski tehničar, a može se zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama, sportskim centrima, sportskim klubovima, itd.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bos.,srp.,hrv. jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                     19             17            14            11             61      

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi Higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Kineziologija

-

-

2

-

2

17.

Kineziterapija

-

-

2

2

4

18.

Njega i rehabilitiranje

-

-

2

-

2

19.

Fizikalna terapija

-

-

2

2

4

20.

Neuropsihijatrija

-

-

1

-

1

21.

Medicinska psihologija i pedagogija

-

-

1

-

1

22.

Interne bolesti

-

-

-

1

1

23.

Manuelna masaža

-

-

-

1

1

24.

Osnovi elektronike i medic. Aparati

-

-

-

1

1

25.

Urgentna medicina

-

-

-

2

2

26.

Gerijatrija

-

-

-

1

1

27.

Rehabilitiranje

     

3

3

28.

Praktična nastava

 

a.Njega bolesnika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Kineziterapija

-

-

2

2

4

 

e.Fizikalna terapija

-

-

3

2

5

 

f.Njega i rehabilitiranje

-

-

2

-

2

 

g.Rehabilitiranje

-

-

-

1

1

 

h.Osnovi elektronike i medic. Aparati

-

-

-

1

1

 

i.Manuelna masaža

-

-

-

1

1

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

122

F A K U L T A T I V N A   N A S T A V A

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Historija

2

-

-

-

2

               

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com