Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Farmaceutski tehničar

U okviru školovanja, učenici ovog zanimanja stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad u apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, te u kozmetičkoj industriji. Sve ovo je dopunjeno i obukom za primjenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lijekova i pomoćnih sredstava.

Farmaceutski tehničari obučavaju se da održavaju aparate, pribor i instrumente za izradu ljekovitih preparata, da mjere, pakuju i signiraju tipska pakovanja, da izvode farmaceutsko-tehnološke operacije pri izradi različitih oblika ljekovitih preparata, da vrše prijem i smještaj lijekova i ostalih farmaceutskih preparata, da pripremaju sirovine u industrijskim pogonima za izradu ljekovitih preparata, da vode farmaceutsku administraciju, itd.

I u svijetu i kod nas se očekuje porast potrebe za farmaceutima (kako srednje tako i visoke stručne spreme) zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI                                                               Nema izmjena

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

UKUPNO A:                                                                           19            17            14             11             61  

B: STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Bromatologija

-

-

2

-

2

17.

Farmaceutska tehnologija

-

-

2

2

4

18.

Farmaceutska hemija

-

-

3

3

6

19.

Analitička hemija

-

-

1

-

1

20.

Higijena

-

-

2

-

2

21.

Prva pomoć

-

-

1

-

1

22.

Klinička biohemija

-

-

-

2

2

23.

Farmakologija

-

-

-

3

3

24.

Farmakognozija

-

-

-

3

3

25.

Industrijska tehnologija

-

-

-

2

2

26.

Praktična nastava

 

a.Propedeutika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Analitička hemija

-

-

2

-

2

 

e.Bromatologija

-

-

1

-

1

 

f.farmaceutska tehnologija

-

-

3

3

6

 

g.Industrijska tehnologija

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

122

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

               

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com