Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.

Vijeće roditelja

U cilju njegovanja pozitivne atmosfere u našoj Školi, kojom dominira duh saradnje, razumijevanja i međusobnog uvažavanja svih učesnika: učenika, roditelja i staratelja, nastavnika i uprave Škole, kao osnove za izgradnju moderne i prije svega humane i demokratske škole, formirano je i Vijeće roditelja Srednje medicinske škole Mostar.


Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika naše Škole. Ustrojava se na početku školske godine. Vijeće roditelja sarađuje sa organima Skole, s Vijećem učenika te s drugim institucijama izvan škole po pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika.

 

Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole, davanje mišljenja i prijedloga u vezi sa radnim vremenom škole, sa organizacijom izleta, ekskurzija, takmičenja, kulturnih manifestacija, zatim, u vezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje, u vezi s unaprijeđenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika, itd.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com