Oglasna tabla

utorak, 25 Juni 2019 17:29

Realizovan projekat ” Mens sana in corpore sano“

Srednja medicinska skola Mostar u saradnji sa JU Drugom gimnazijom Mostar, u periodu od aprila do juna 2019. godine realizovala je projekat „Mens sana in corpore sano“ ( “Zdrav duh u zdravom tijelu”) u okviru programa „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika stanovništva u Bosni i Hercegovini“ . Projekat je podržan od Federalnog ministarstva zdravstva, tj. švicarske Agencije za razvoj i saradnju kao partnera Svjetske banke.

Uloga škola je da uz obrazovni segment kod učenika izgrađuju pozitivne stavove o zdravom životu. Škole su kroz realizaciju školskih i međuškolskih sportskih takmičenja povećale nivo fizičke aktivnosti te kroz realizaciju školskih i međuškolskih takmičenja za najbolje literarne i likovne radove ukazale na štetne posljedice nepravilne ishrane, stvarajući sliku „zajednice koja brine“, pod motom: ”Mens sana in corpore sano“ ( “Zdrav duh u zdravom tijelu”). Za realizaciju projekta u ime Srednje medicinske škole Mostar bile su zadužene pedagogica Aida Tucović i prof. Senada Šahić.

Nakon anketiranja učenika o navikama (ne)pravilne ishrane i fizičke (ne)aktivnosti, mjerenja tjelesne težine, visine i opservacija lokomotornog aparata (prevencija deformiteta kičme/kifoza/skolioza/lordoza), putem testa savijanja u stojećem stavu i antifleksiji (tzv. Beding test), zatim, edukacije na temu povezanosti ishrane i fizičke aktivnosti sa zdravljem, organizovan je izlet na Ruište za učenike škola u projektu. Bio je to jednodevni turni pohod na Bijele vode, gdje su se učenici educirali o planinskim putevima, rizicima prirode, snalaženju u istoj, te o prehrani u prirodi, a sve u cilju smanjenja faktora rizika za zdravlje i poticanje prevencije riziko faktora pod motom #ZdravDuhUZdravomTijelu!

 

 

2

 

 

Uloga škola je da uz obrazovni segment kod učenika izgrađuju pozitivne stavove o zdravom životu. Međuškolskim takmičenjem na temu zdravog života povećava se nivo znanja učenika te se ukazuje na štetne posljedice nepravilne prehrane, nedostatka fizičke aktivnosti i sl.

Organizovana je i biciklijada za učenike, na relaciji Sjeverni logor-Bučići, s ciljem podizanja svijesti učenika o potrebi za dobrom organizacijom slobodnog vremena, o važnosti kretanja, očuvanja zdravlja i prirode.

Na kraju programa, naše škole su bogatije za spravu za vanjsko vježbanje s ciljem poboljšanja uslova u školskom dvorištu za povećanu fizičku aktivnost kod učenika.

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com