Oglasna tabla

: Ремонт ноутбуков hp pavilion. Ремонт ноутбуков hp своими руками. Ремонт клавиатуры ноутбука hp. Сервисный центр samsung ремонт планшетов. Быстрый ремонт планшетов samsung. Ремонт планшетов samsung galaxy tab. Штукатурка стен своими руками. Качественная венецианская штукатурка своими руками. Наружная штукатурка своими руками.
Смартфон samsung galaxy отзывы. Хороший обзор смартфонов samsung galaxy. Смартфон samsung galaxy ace 2. Горнолыжные курорты италии отзывы. Лучшие горнолыжные курорты италии. Горнолыжные курорты италии фото. Лазерная коррекция зрения. Качественная коррекция зрения стоимость. Операция по коррекции зрения. Язык программирования python. Учим python быстро. Весь язык python с нуля. Лечение сетчатки глаза. Нервный тик глаза лечение. Болезни глаз лечение.
petak, 23 Novembar 2018 22:21

Posjeta tvrđavi herceg Stjepana Kosače u Blagaju

Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, danas, 23.11.2018. godine, naši učenici zajedno sa prof. Amnom Sefo i još preko 300 učenika osnovnih i srednjih škola Grada Mostara, okićeni državnim zastavama, posjetili su tvrđavu hercega Stjepana Kosače u Blagaju.

Na tvrđavi je održan i čas historije, čas koji je učenicima približio značaj ovog nacionalnog spomenika, kao i značaj 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Edukativno predavanje o Bosni i Hercegovini i ovom značajnom danu održano je i u školi, svim učenicima naše škole.

Predavanje je pripremila prof. Amna Sefo, a čitali su Senad Bajat i Sarah Sarić. 

 

Kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine

 

Dva puta u posljednjih hiljadu godina Bosna je bila samostalna i nezavisna država, prvi put u srednjem vijeku, a drugi put raspadom Jugoslavije 1992. godine. Svoju državnost obnovila je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić- Gradu, kada je završetkom Drugog svjetskog rata ušla u sastav Titove Jugoslavije. Uoči obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, važno je prisjetiti se dokaza njene srednjovjekovne državnosti. Bosna je u kontinuitetu bila nezavisna država od 9. vijeka do 1463. godine, kada je Osmansko carstvo osvojilo Bosnu. Bosna je kovala svoj novac, imala svog kralja, krunu, pečat, svoj sabor i svoj jezik. Krunisanje kralja Tvrtka I Kotromanića 1377. godine, najvažniji je događaj u historiji srednjovjekovne Bosne.  Specifičnost Bosne jesu stećci, kojih ima i izvan granica srednjovjekovne države, što samo potvrđuje kulturni utjecaj srednjovjekovne Bosne na druge, susjedne zemlje. Lokaliteti stećaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji proglašeni su svjetskom baštinom UNESCO-a 2016. godine. Ukupno 30 lokaliteta sa ovim srednjovjekovnim bogumilskim spomenicima navedeno je na listi od kojih su 22 nalaze u Bosni i Hercegovini.Stećci kao svjetsko naslijeđe od zajedničke su važnosti kako za sadašnje generacije tako i za sve buduće naraštaje.

"Stećak je za mene ono što nije za druge, ono što na njem i u njemu nisu drugi umijeli ni znali da vide. Jest kamen, ali jeste i riječ, jest zemlja, ali jeste i nebo, jeste materija, ali jeste i duh, jest krik, ali jeste i pjesma, jest smrt, ali jeste i život, jest prošlost, ali jeste i budućnost." ( Mak Dizdar).

Povelja Kulina bana napisana 1189. godine, najstariji je bosanski državni dokument napisan narodnim jezikom i pismom bosančicom, a u vrijeme nastanka bio je pravni zapis kojim se reguliraju trgovački odnosi između srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva i Dubrovačke Republike.Dva se prijepisa još uvijek čuvaju u arhivu Dubrovačke Republike, a treći je, u 19. vijeku iz Dubrovnika odnesen u Sankt Petersburg, gdje je predstavljen kao "vrijedan i značajan historijski spomenik", gdje se i danas nalazi. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine čuvaju se najznačajnije povelje koje Bosna i Hercegovina ima, a to je povelja kralja Tvrtka I iz 1380.,  povelja kralja Stjepana Tomaša iz 1459. , i  povelja kralja Stjepana Dabiše iz 1395. godine, koja je u posjedu Arhiva Bosne i Hercegovine. U Zemaljskom muzeju čuvaju se i fragmenti plašta kralja Tvrtka I koji su pronađeni u njegovom grobu u Milama kod Visokog. Prošlo je više od 500 godina, a Bosna još uvijek pamti i svoju kraljicu Katarinu. Mnoge priče i legende čuvaju istinu o tužnoj sudbini bosanske kraljice Katarine.

Najvažniji srednjovjekovni bosanski arhitektonski objekti jesu utvrđeni gradovi, kojih je registrirano oko 350. Nažalost, danas ih najveći broj leži u ruševinama, te su u potpunosti prepušteni zubu vremena. Utvrđeni gradovi su najbolji pokazatelj života u jednoj epohi. Oko njih su formirana naselja, a taj kontinuitet naseljavanja nastavljen je sve do danas. Osnovna funkcija gradova bila je odbrana jednog određenog područja. Nakon toga su su imali i rezidencijalnu funkciju, odnosno bili su mjesta gdje su stolovali pojedini velikaši. Historijski izvori spominju i vladarske rezidencije kakve se nalaze u Bobovcu, Kraljevoj Sutjesci, Podvisokom, Moštrima kod Visokog, Kreševu, Neretvi i Jajcu. Vladari su najčešće boravili u Sutjesci, Bobovcu, Podvisokom, a Bobovac se često smatra glavnim gradom Bosanskog kraljevstva. U njemu je čuvana i kraljevska kruna. Od trenutka kad se Tvrtko I krunisao za kralja 1377. godine jedan od osnovnih simbola Bosanskog kraljevstva bio je ljiljan. Na kruni i na grbu zauzimao je najistaknitije mjesto. Upotrebljavan je kao ukras na brojnim arhitektonskim elementima dvora u Bobovcu. Pojavljuje se na novcu, pečatima i žezlu bosanskih kraljeva. U dosta slučajeva krasi stećke ili iluminirane rukopise Crkve bosanske. Bio je to simbol dostojanstva i državnog suvereniteta. Tokom srednjeg vijeka na području današnje Bosne i Hercegovine je egzistirala snažna državna formacija, čija se specifičnost i posebnost manifestiraju u Crkvi bosanskoj, vjerskoj toleranciji te sepulkralnom materijalnom izražaju koji vidimo na stećcima, čime je stvoren jedinstven bosanski stil. Bosna i Hercegovina je imala svoju vlastitu tradiciju, kulturu, historiju i posebno svoje pismo i na njemu pisane dokumente, takve vrijednosti ne smijemo zaboraviti.

Na osnivačkoj skupštini ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA BiH održanoj 25/26. novembra 1943. godine u prisustvu 274 delegata iz cijele BiH od kojih su 173 izabrana za vijeće ZAVNOBiH-a , ZAVNOBiH je konstituisan kao općepolitičko predstavništvo NOP-a u BiH odnosno kao njen najviši organ vlasti. Rezolucijom ZAVNOBiH-a i proglasom narodima BiH, izrečena  je želja naroda BiH da njihova zemlja koja nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska , nego i “ srpska i muslimanska i hrvatska” bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost i jednakost svih njenih naroda.

Vijećnici ZAVNOBiH-a su duboko bili svjesni da Bosna i Hercegovina može opstati i imati perspektivu samo ako se dosljedno ispoštuje nacionalna ravnopravnost. Njena je stabilnost  samo u punoj nacionalnoj ravnopravnosti, međusobnom uvažavanju, solidarnosti i toleranciji. Bosna i Hercegovina mora biti utemeljena na građanskom, demokratskom principu, bez bilo koje vrste hegemonije.Ovaj dan treba nas potaknuti na izgradnju mira, stabilnosti, njegovanje  ljudskih vrijednosti i različitosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života koja nadvisuje sve razlike.

Svečanim obilježavanjem Dana državnosti Bosne i Hercegovine naglašavamo temelje kontinuiteta Bosne i Hercegovine.

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com