subota, 21 Decembar 2019 09:44

K O N K U R S ZA UPIS VANREDNIH POLAZNIKA

 

 

 

 

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MOSTAR

 

K O N K U R S

                                                     o upisu polaznika u školskoj 2019/2020 godini                                                                        

 

 

 

                                                                I

 

 

 

Upis polaznika u školskoj 2019/2020. godini za I, II, III i IV razred, vršit će se za sljedeća zanimanja:

 

 

 

-medicinska sestra-tehničar               - 30 kandidata

 

-farmaceutski tehničar                       - 15 kandidata 

 

-laboratorijski tehničar                       - 10 kandidata

 

-sanitarno-ekološki tehničar               - 10 kandidata

 

-fizioterapeutski tehničar                     - 10 kandidata

 

-akušersko-ginekološka sestra-tehničar - 10 kandidata

 

-stomatološka sestra-tehničar                 - 10 kandidata

 

 

 

                                                                 II

 

 

 

Pravo konkurisati imeju polaznici sa navršenih 18 godina života.

 

 

 

Polaznici koji se upisuju u program za sticanje srednje stručne spreme obavezni su dostaviti:

 

 

 

1.Svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju

 

2.Izvod iz matične knjige rođenih

 

 

 

                                                               III

 

 

 

Polaznici koji žele izvršiti prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju obavezni su dostaviti:

 

 

 

1.svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole

 

2.izvod iz matične knjige rođenih

 

3.CIPS (mjesto prebivališta)

 

4.kopija lične karte

 

5.diploma o završenoj srednjoj školi

 

 

 

                                                                   IV

 

 

 

Visina troškova obrazovanja polaznika utvrđena je cjenovnikom škole u skladu sa Odlukom Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta HNK-a broj:05-02-16-153/09 od 01.04.2009 godine.

 

Svakom polazniku se uručuje pojedinačno rješenje o utvrđivanju visine troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

 

 

 

                                                                   V

 

 

 

Prilikom odabira kandidata , uzeće se u obzir stepen ispunjenosti uvjeta u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

 

 

 

Program se izvodi:redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom,dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom,te na druge primjerene načine.

 

Sticanje srednje stručne spreme traje godinu dana manje od redovnog školovanja.Prekvalifikacija i dokvalifikacija traje najmanje 6 (šest) mjeseci, a osposobljavanje 120 sati.

 

 

 

                                                                   VI

 

 

 

Nakon završetka četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne i programa prekvalifikacije stiče se Diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje.spreme 

 

Prijave slati na adresu : Srednja medicinska škola Mostar –„ USRC“ Mithad Hujdur-Hujka“ –bb, 88000 Mostar.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com